Sạn Gỗ

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Sạn gỗ của Vĩnh Phát với nhiều chủng loại đa dạng như: Sạn cơm gỗ, sạn gỗ xào nấu đồ ăn. Chất liệu gỗ cũng tạo nên sự khác biệt cho sạn gỗ như:sạn gỗ beech