Khay Sọt Gỗ

Hiển thị tất cả 28 kết quả

Các loại khay gỗ, sọt bằng gỗ xuất khẩu. Các loại khay gỗ như: khay gỗ cao su, khay gỗ tràm. Sọt gỗ cao su, sọt gỗ tràm. Các hình thức bao gồm màu gỗ tự nhiên, wash hoặc sơn màu.