Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Lượt xem:1300

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập để liện lạc và gửi thông tin chăm sóc khách hàng.


2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ chúng tôi gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.3. Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: 4/4, Nguyễn Văn Lịch, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về info@vinhphatwood.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Công Ty chăm sóc khách hàng.