Chính Sách Bảo Hành

Lượt xem:1373

Chính Sách Bảo Hành

Các sản phẩm của Công Ty Sản Xuất Kinh Doanh Gỗ Vĩnh Phát được cam kết bảo hành như sau:

+ Chúng tôi cam kết bảo hành những sản phẩm bị lỗi kỹ thuật của chúng tôi như trong thỏa thuận của hợp đồng.

+ Thời gian bảo hành của từng loại sản phẩm khác nhau và do đó chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách hàng thời gian bảo hành của từng loại sản phẩm và cũng được ký kết trong hợp đồng.

+ Sau khi nhận hàng xin Quý khách kiểm tra tình trạng của những sản phẩm có đúng như yêu cầu sản xuất và phản ánh kịp thời đến chúng tôi để đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng.